Ramowy rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Małe talenty w Luboniu

6.45
- czynności i zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy według indywidualnych zainteresowań;
- praca stymulująco-wyrównawcza indywidualna lub w małych zespołach;

- rozmowy indywidualne z dziećmi.

8.00
- zabawy wspierające rozwój mowy dziecka;

-zabawy orientacyjno-porządkowe ze śpiewem;
- ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce;
- zabiegi higieniczne.

9.00
- śniadanie.

9.30
- zajęcia programowe, zabawy, spacery, wycieczki;
- kontakty okolicznościowe, uroczystości związane z realizacją ustalonych w planach celów;
- zajęcia muzyczno- ruchowe z elementami baletu / dziewczynki 4,5,6 letnie/;

--zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej /4,5,6 latki/;
- pobyt na powietrzu w przypadku złych warunków atmosferycznych  w sali/3,4 latki/;

- swobodne zabawy w sali;
- zabiegi higieniczne.

11.00
- drugie śniadanie.

11.30 - 13.30
- odpoczynek w formie leżakowania /3,4latki/słuchanie bajek opowiadanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt i kaset magnetofonowych;

 - pobyt na powietrzu w przypadku złych warunków atmosferycznych - swobodne zabawy w sali   / 4,5,6 latki/;

- zajęcia popołudniowe angielski, rytmika, religia,

13.30 - 14.00
- obiad        

14.15 - 17.00

- zajęcia popołudniowe angielski, rytmika, religia,

- poobiednia relaksacja;

-ćwiczenia i zabawy utrwalające, ortofoniczne, tematyczne i konstrukcyjne;
- czynności i zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy według zainteresowań;
- zabawy w ogrodzie przedszkolnym;

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.45 - 17.00

Zaopiniowany przez Radę pedagogiczną 29.08.2017r.