Dokumenty

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU MAŁE TALENTY -

 

 

 

 

 

GRUPA MŁODSZA 3 LATKI.

 


6.45-8.30 gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Rozmowy indywidualne z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami.


8.30-8.45 zabawy wspierające rozwój mowy dziecka (zabawy logopedyczne), ćwiczenia poranne i zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Zabawy wspierające rozwój mowy dziecka (zabawy logopedyczne).


8.45-9.00 wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.


9.00-9.30 śniadanie


9.30-10.00 zajęcia wychowawczo-edukacyjne z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, 2 razy w tygodniu rytmika.


10.00-11.00 gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, w przypadku złych warunków atmosferycznych - swobodne zabawy w sali, przygotowanie do śniadania.


11.00-11.30 – II śniadanie


11.30 -12.15 – zajęcia dodatkowe ( język angielski), zabawy kierowane przez nauczyciela w sali, swobodna zabawa dzieci, praca indywidualna, przygotowanie do leżakowania.


12.15 -13.15 odpoczynek w formie leżakowania, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej.


13.15 -13.30 wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.


13.30-14.00 – obiad


14.00 -14.15 – poobiednia relaksacja,


14.15-17.00 – zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Indywidualne zajęcia z dziećmi (np. zajęcia logopedyczne, wyrównawcze).

 

 

GRUPA STARSZA 4 LATKI 5,6 LATKI.

 

 

6.45-8.30 gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Rozmowy indywidualne z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami.


8.30-8.45 zabawy wspierające rozwój mowy dziecka (zabawy logopedyczne), ćwiczenia poranne i zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Zabawy wspierające rozwój mowy dziecka (zabawy logopedyczne).


8.45-9.00 wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.


9.00-9.30 śniadanie


9.30-10.30 zajęcia wychowawczo-edukacyjne z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, 2 razy w tygodniu rytmika.


10.30-11.00 swobodne zabawy w sali, przygotowanie do śniadania.


11.00-11.30 – II śniadanie


11.30 -11.45 przygotowanie do wyjścia do ogrodu lub na zajęcia dodatkowe


11.45-12.45 gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, w przypadku złych warunków atmosferycznych - swobodne zabawy w sali, ( środa i piątek od 12.00– 12.30 lub od 12.30 – 13.00 piłka nożna/chłopcy lub balet/ dziewczynki).


12.45-13.30 zabawy swobodne w sali, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.


13.30-14.00 – obiad


14.00 -14.15 – poobiednia relaksacja,


14.15-17.00 – zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Indywidualne zajęcia z dziećmi (np. zajęcia logopedyczne, wyrównawcze).