Muzykanci info

 

                                                                                                 WRZESIEŃ U MUZYKANTÓW:

                                                                                     Gratulacje – Przedszkole Samorządowe im. św. Mikołaja w Rajbrocie

1 TYDZIEŃ: „JA I MOI KOLEDZY”

-poznanie kącików zabaw

-przypomnienie imion kolegów i koleżanek oraz integrowanie grupy

- wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki

-zachęcenie do działania plastycznego

-rozbudzanie wrażliwości na muzykę

-zachęcanie do ćwiczeń ruchowych

-utrwalenie znaczenia form grzecznościowych

-rozpoznawanie i nazywanie części ciała

-wdrażanie do bezpiecznej zabawy

rozwijanie wyobraźni ruchowej i wrażliwości muzycznej

 

2 TYDZIEŃ: „NASZE PRZEDSZKOLE”

-doskonalenie przeliczania zabawek

-doskonalenie motoryki dużej

-rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi

-doskonalenie wycinania po linii prostej 

-rozwijanie umiejętności dobierania przedmiotów w pary

-utrwalenie znajomości kolorów

-doskonalenie sprawności ruchowej

-doskonalenie sprawności manualnej

 

3 TYDZIEŃ: „DARY SADU”

-  zachęcanie do poprawnego konstruowania wypowiedzi; rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

-rozumienie zaznaczenia spożywania owoców

- kształtowanie wyobraźni poprzez naśladowanie wybranych zwierząt

-kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej

- wzbogacanie słownictwa o pojęcia: kompot, konfitura, dżem, galaretka, sok

- kształtowanie umiejętności liczenia; i wdrażanie do posługiwania się pojęciem „tyle samo”

-doskonalenie zmysłu obserwacji

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców krajowych

 

4 TYDZIEŃ: "DARY OGRODU"

-nabywanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych za pomocą kształtu i barwy

-zapoznanie dzieci z wybranymi właściwościami warzyw: barwienie

-rozwijanie umiejętności dostrzegania zmian charakteru muzyki i wyrażania jej ruchem

-dowiadywanie się o wartościach odżywczych warzyw

-klasyfikowanie przedmiotów wg rodzaju i koloru

 -posługiwania się liczebnikami porządkowymi 1 – 4

- rozwijanie myślenia w toku rozwiązywania zadań stawianych dzieciom do wykonania

 

5 TYDZIEŃ: „NA ULICY”

- utrwalanie kształtów i nazw figur geometrycznych

- utrwalanie, rozróżnianie i nazywanie prawej i lewej strony

-zapoznanie z zasadami przechodzenia przez ulicę

-rozwijanie umiejętności precyzyjnego kolorowana  

-doskonalenie orientacji w przestrzeni

-zapoznanie ze znakami drogowymi

- nabywanie umiejętności klasyfikowania  przedmiotów według kształtu

- zapoznanie z dźwiękami pojazdów o specjalnym przeznaczeniu;

 

 

 

"ŚWIATŁA NA SKRZYŻOWANIU"

 Niech każdy stanie

 przed skrzyżowaniem.

Palą się światła…

Popatrzmy na nie !

 Światło zielone,

jak młode listki,

 na drugą stronę

zaprasza wszystkich.

A światło żółte

 jak liść jesieni,

ostrzega – spiesz się,

bo ruch się zmieni

Światło czerwone

jak mak i ogień

– wszystkim przechodniom

 zamyka drogę!

 

„OWOCOWY BLUES”

1. Na zmartwienie i na żale dżem ci zrobi doskonale,
bowiem w dżemie siła drzemie. Owocowy blues!

Ref: Blues, blues, blues owocowy, taniec pyszny to i zdrowy,
Słodki jak jabłkowy mus! Owocowy blues!

2. Na zgryzoty i kłopoty bardzo dobre są kompoty,
Czy śliwkowe, czy gruszkowe każdy o tym wie!

3. Chcesz być silny tak jak smok, owocowy tankuj sok!
Malinowy, porzeczkowy, każdy dobry jest!