Muzykanci info

MUZYKANCI Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc: maj


 

 

I.Moja miejscowość, mój region (06.05 – 10.05)

Planujemy:

-tworzyć kącik tematyczny dotyczący naszego regionu;

-rozmawiać na temat charakterystycznych miejsc naszego regionu;

-utrwalać nazwy podstawowych figur geometrycznych;

-tworzyć pracę z zastosowaniem figur geometrycznych.

II.Moja ojczyzna (13.05 - 17.05)

Planujemy:

-utrwalać wiedzę dotyczącą symboli narodowych;

-pracować z mapą;

-uczyć się wiersza Barwy Ojczyste -oglądać książki tematyczne;

-brać udział w zabawach gimnastycznych na świeżym powietrzu.

III.Łąka w maju (20.05-24.05)

Planujemy:

-rozmawiać na temat mieszkańców łąki;

-uczyć się piosenki Motylek;

-powtarzać rytmy;

-rysować po śladzie;

-klasyfikować przedmioty.

IV.Święto rodziny (27.05 -31.05)

Planujemy:

-oglądać zdjęcia rodzinne;

-rozmawiać na temat powiązań rodzinnych;

-bawić się w kole przy piosenkach;

-brać udział w zabawach logopedycznych.

 

 

WIERSZ Barwy Ojczyste

Powiewa flaga,

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień to miłość

biel - serce czyste...

Piękne są nasze

Barwy ojczyste. (Cz. Janczarski)


PIOSENKA Motylek

Motylek lekki

fruwa nad łąką,

w dole są kwiaty,

w górze jest słonko.

Fii, fii, fruu, fruu! –

wesoło, wesoło mu.

Motylek lekki fruwa

nad światem,

myśli, że słońce,

jest dużym kwiatem..

Fii, fii, fruu, fruu! –

wesoło, wesoło mu.

Motylek lekki

w trawie się błąka,,

myśli, że kwiaty,

to małe słonka.

Fii, fii, fruu, fruu! –

wesoło, wesoło mu. (A.Przemyska)