Plastusie info

 

Święto dzieci”

- rozwijanie logicznego myślenia

- rozwijanie umiejętności językowych

-rozwijanie predyspozycji muzycznych: poczucia rytmu, słuchu

- rozwijanie umiejętności kolorowania

- poszerzanie doświadczeń plastycznych

„Lato, lato, co ty na to?”

- nazywanie, określanie charakterystycznych cech każdej pory roku

-uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka

-rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej

-poszerzanie wiadomości nt. pogody i typowych zjawisk atmosferycznych

-rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnych

-zachęcanie do zdrowego odżywiania się, do spożywania różnorodnych owoców

„Czym podróżujemy?”

-kształcenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów według określonej cechy

-zachęcanie do wypowiadania się nt. ilustracji

-wyrabianie wyobraźni przestrzennej

-wdrażanie do prawidłowego stosowania pojęć: wolno /szybko

- zachęcanie do podziału środków transportu na: lądowe, wodne i powietrzne

-kształcenie umiejętności skupiania uwagi na słuchanym opowiadaniu i opowiadania o nim

„Wakacje”

-zapoznanie z pojęciem ,,wakacje”

-utrwalenie znajomości figur geometrycznych, rozwijanie inwencji twórczej

-rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno – ruchowych

-rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas podróżowania i wakacyjnych zabaw


Wiersz „Już lato”

Już jest lato, już jest lato!

Wyjeżdżamy z mamą, z tatą.

W góry, w lasy lub nad morze,

każdy jedzie, tam gdzie może.

Bliżej słońca, bliżej wody,

by się kąpać dla ochłody.

Na jagody chodzić w las,

bo wakacji nadszedł czas.


Rodzinna Wycieczka

1. Wyjeżdżamy na wycieczkę naszym samochodem,

kiedy siadam w foteliku zaczynam przygodę.

Ref. Rodzinna wycieczka na czterech kółeczkach!

Zapinamy pasy, jedziemy na wczasy!

2. Droga wije się przez pola, lasy i miasteczka,

z mostu widać jak turyści płyną na łódeczkach.

Ref. Rodzinna wycieczka...

3. Na poboczu stoją znaki jazdę ułatwiają,

dzięki nim podróżujący cel swój osiągają.

Ref. Rodzinna wycieczka...