Plastusie info

Drodzy Rodzice!

W miesiącu LISTOPADZIE mamy w planach:

 

 

I tydzień „DZIEŃ I NOC”

-Dzień i noc - czym się różnią?

-utrwalenie pojęcia para

-rozwijanie sprawności drobnych ruchów ręki

-wzbogacanie słownictwa

- kształcenie koncentracji uwagi i logicznego myślenia

-poszerzanie wiedzy o świecie rozumienie znaczenia snu dla zdrowia


II tydzień „KAPIE, KROPI, MŻY”

-rozwijanie wyobraźni plastycznej

-nabywanie umiejętności słuchania krótkich opowiadań z użyciem ilustracji

- poszerzanie wiadomości o otaczającej przyrodzie

- naśladowanie muzyki własnym ruchem

- utrwalanie znajomości podstawowych kolorów

- zapoznanie ze sposobami ochrony przed deszczem i dobieranie ubrania

- zwracanie uwagi na zgodną zabawę

-określanie cech jesiennej pogody

-zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią /zachmurzenie, deszcz, wiatr, śnieg/

-porównywanie dwóch takich samych obrazków różniących się wyraźnymi cechami

BĘDZIEMY BRAĆ UDZIAŁ W BALIKU JESIENNYM

III tydzień „DBAMY O ZDROWIE”

-zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

-wdrażanie do szybkiego ustawiania się w kole

-rozwijanie zainteresowań dzieci

- rozwijanie uwagi i spostrzegawczości podczas dobierania ubrań dostosowanych do pogody

- doskonalenie samodzielności w szatni

-wzbogacanie wiadomości nt właściwego ubioru dostosowanego do pogody

- rozwijanie sprawności ruchowych

- zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi: bębenek, grzechotka, kołatka wdrażanie do reagowania na tempo i dynamikę

IV tydzień „OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI”

-zapoznanie z wybranymi zwierzętami domowymi, rozumienie konieczności opiekowania się zwierzętami hodowanymi w domu

- utrwalanie znajomości charakterystycznych cech zwierząt na przykładzie kota, psa,

-wzbogacenie wiadomości nt. życia ryb

-rozwijanie umiejętności matematycznych, czyli przeliczania oraz plastycznych

-zachęcanie do poprawnego wypowiadania się na określony temat

-rozwijanie sprawności manualnych posługiwanie się określeniami: duży, mały

-rozwijanie logicznego myślenia i koncentracji uwagi

BĘDZIEMY OBCHODZIĆ DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA ORAZ ANDRZEJKI


 

WIERSZ: „MIŁY JAK KOTEK" M.Golec

Chcę być kotkiem, on jest miły,

chcę by dzieci mnie lubiły.

Ty być miły możesz też,

przecież dobrze o tym wiesz.

Mów dzień dobry, do widzenia,

a spełnią sie twe życzenia..


PIOSENKA: "Skąd się bierze deszcz?

" Skąd się bierze deszcz, czy wiesz?

Deszcz, deszcz, deszcz!

Kropla za kroplą: kap, kap, kap,

Wprost do kałuży: chla, chlap, chlap.

A potem w górę: ho, ho, ho.

Bo wyszło słońce: o, o, o!

Skąd się bierze deszcz, czy wiesz?

Deszcz, deszcz, deszcz!

Para na niebie: puf, puf, puf.

I ciężkie chmury: uf, uf, uf.

Kropla przy kropli: ciap, ciap, ciap,

Znów deszczyk pada: kap, kap, kap!