Plastusie info

Drodzy Rodzice! W miesiącu STYCZNIU mamy w planach:

 

I TYDZIEŃ „„ZWIERZĘTA ZIMĄ”

-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

-doskonalenie sprawności manualnych

-utrwalenie nazw zwierząt

- budzenie zainteresowań otaczająca przyrodą, kształcenie umiejętności poprawnej, wyrazistej wypowiedzi

- kojarzenie nazw wybranych zwierząt leśnych z ich wizerunkiem (np. sarna, zając, wiewiórka, żubr, niedźwiedź, łoś, jeleń)

-zapoznanie z wyglądem niektórych ptaków

-poszerzanie wiadomości nt. ptaków

-zachęcanie do prowadzenia obserwacji ptaków

II TYDZIEŃ „KARNAWAŁ”

- dobieranie w pary wstążek w czterech podstawowych barwach, ale w różnych odcieniach (czerwone, żółte, zielone, niebieskie)

- kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na tempo w muzyce, rozwijanie słuchu muzycznego

-zachęcanie do wypowiadania się dzieci nieśmiałe

-wzbogacanie doświadczeń plastycznych

-utrwalenie kolorów -rozwijanie myślenia dzieci

-kształcenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1 – 2, zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych

III TYDZIEŃ „BABCIA I DZIADEK”

- wzmacnianie więzi rodzinnych

-zachęcanie do przygotowywania niespodzianek dla najbliższych

- rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu u dzieci,rozwijanie pamięci u dzieci

-zachęcanie do udziału w zabawach muzyczno-ruchowych

- wzbogacenie i utrwalenie języka literackiego w toku uczenia się wiersza na pamięć i piosenek

- kształcenie umiejętności łączenia przedmiotów według ich przeznaczenia

- kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta

IV TYDZIEŃ "ZABAWY NA ŚNIEGU"

-zachęcanie do wypowiadania się nt. cech charakterystycznych dla zimy

-zwracanie uwagi na kolejność pór roku

-wypowiadanie się nt.zjawisk zimowych

-zachęcane do obserwacji zimowego krajobrazu

-rozwijanie umiejętności matematycznych

-wdrażanie do bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie

-rozwijanie procesów analizy wzrokowej i spostrzegawczości

- nabywanie umiejętności dostosowania ubioru do pory roku

- wyrabianie umiejętności odtwarzania ruchem treści piosenki, sprawne ustawianie się w parach


 

"Moja babcia i mój dziadek "

1. Moja babcia jest najlepsza

na calutkim świecie!

I takiego super dziadka

nie znajdziecie!

Ref. La, la, la, la, la, la, la,

czy ktoś taką babcię ma?

La, la, la, la, la, la, la,

kto takiego dziadka ma?

2. Dziś zaproszę do przedszkola

dziadka oraz babcię.

Powiem, że ich bardzo kocham,

dam im czekoladkę.

Ref. La, la, la, la, la, la, la,

czy ktoś taką babcię ma?

La, la, la, la, la, la, la,

kto takiego dziadka ma?


„BABCIA I DZIADEK”

Babciu moja ukochana,

wciąż pracujesz już od rana.

Usiądź ze mną, przytul mnie,

bo ja bardzo kocham Cię!

Mam dla Ciebie dziś życzenia,

zdrowia, szczęścia, powodzenia

i uśmiechu moc na co dzień,

tym uśmiechem wszystkich obdziel!

Dziadku drogi dziś Twe święto,

więc uśmiechem witam Cię.

Chcę Ci bardzo podziękować

i powiedzieć: kocham Cię!

Za Twą troskę i zabawę,

za Twój uśmiech, pyszną kawę.

Żyj nam dziadku długi czas

i odwiedzaj często nas!