Plastusie info

 

Co będziemy robić we wrześniu:

Przedszkole nr 3 w Miasteczku Śląskim - STRONA GŁÓWNA

W pierwszym tygodniu:

- Zapoznamy z  salą, przedszkolem, personelem

- Będziemy zapoznawać się z kolegami i koleżankami z grupy

- Będziemy wdrażać zasad bezpiecznego przedszkolaka

- Będziemy zachęcać do wspólnej zabawy

- Będziemy uczyć się z korzystania z łazienki

W drugim tygodniu:

- Zapoznamy się z zasadami bezpiecznego  poruszania się po drogach,

- Zapoznamy się z różnymi oznaczeniami przejścia dla pieszych: znak drogowy, sygnalizator świetlny,  pasy – zebra

- Zapoznamy się z rolą policjanta w naszym codziennym życiu

W trzecim tygodniu:

- Będziemy próbować klasyfikować ze względu na jedną cechę wspólną np. kolor liści

- Będziemy zachęcać do obserwowania liści i dostrzegania różnic w ich kształcie, barwie

- Będziemy zdobywać nowych doświadczenia plastyczne

- Będziemy wdrażać się do bezpiecznych zachowań

- Zapoznamy się ze słowami i melodią piosenki

- Będziemy rozróżniać kolory i utrwalanie ich nazwy

 W czwartym tygodniu:

- Będziemy nabywać umiejętności przeliczania w zakresie 1-2

- Będziemy rozróżniać i nazywać owoce rosnące w Polsce

- Będziemy malować całą dłonią i palcami farbą plakatową

- Będziemy rozwijać spostrzegawczość

- Będziemy poszerzać wiedzę nt. przetworów owocowych

- Będziemy zachęcać do jedzenia owoców, jako źródła witamin niezbędnych dla zachowania zdrowia

- Będziemy pokonywać nieśmiałość

 

 

 

Piosenka ”Tu paluszek”

Tu paluszek, tu paluszek

Kolorowy mam fartuszek.

Tutaj jest rączka, a tu druga

A tu oczko do mnie mruga.

Tu jest buźka, tu ząbeczki,

Tu wpadają cukiereczki.

Tu jest nóżka i tu nóżka,

Chodź zatańczyć jak kaczuszka.

 

Wierszyk – rymowanka „Lisek”

Chodzi lisek koło drogi,

Cichuteńko stawia nogi.

Cichuteńko się zakrada,

Nic nikomu nie powiada.