Półnutki info

W kwietniu celem zajęć i zabaw będzie:


30.03.2020 – 03.04.2020

- rozwijanie wyobraźni twórczej

- zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach taneczno-ruchowych

- wzmacnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego poprzez śpiewanie na zgłoskach: mu, ko i wydłużanie fazy wydechowej

-rozwijanie umiejętności kolorowania wg wzoru

- rozumienie, że zwierzęta mają podobne potrzeby jak ludzie i człowiek musi opiekować się zwierzętami

- wdrażanie do koncentracji podczas słuchania wiersza

- nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi 1-3

- łączenie w pary obrazków zwierząt i ich domów

- wzbogacenie wiadomości nt. zwierząt domowych i ich dzieci

- zachęcanie do samodzielności podczas ubierania się w strój wyjściowy

- rozwijanie logicznego myślenia i pamięci

- rozwijanie orientacji przestrzennej

06.04.2020 – 10.04.2020

- rozwijanie własnych zainteresowań

- zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych

- rozwijanie zainteresowań hodowlą roślin

- rozwijanie wyobraźni plastycznej

- rozwijanie percepcji wzrokowej

- rozwijanie umiejętności plastycznych

- nabywanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy

- kształcenie umiejętności prawidłowego stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo

13.04.2020 – 17.04.2020

- rozwijanie umiejętności segregowania wg kolorów

- doskonalenie percepcji wzrokowej

- ćwiczenia aparatu oddechowego

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej

- wyjaśnienie pojęcia nowalijki, uświadomienie sobie potrzeby jedzenia świeżych warzyw, mycia rąk oraz owoców i warzyw

- poszerzanie doświadczeń plastycznych

- wyrabianie postawy opiekuńczej wobec kwiatów

- rozwijanie sprawności manualnych

- poszerzanie wiadomości nt. prac ogrodowych

- doskonalenie umiejętności językowych

20.04.2020 – 24.04.2020

- rozumienie, że jesteśmy częścią przyrody, o którą trzeba dbać,

- rozwijanie pamięci mechanicznej poprzez naukę wiersza na pamięć,

- kształcenie postawy proekologicznej

- doskonalenie umiejętności kolorowania

- kształtowanie postawy szacunku do roślin (niezrywanie roślin)

- doskonalenie umiejętności porównywania wielkości

- rozwijanie zainteresowań konstruowaniem z klocków

- kształtowanie nawyku segregowania śmieci

- ćwiczenie pamięci odtwórczej

- rozwijanie umiejętności manualnych i motoryki małej

27.04.2020 – 30.04.2020

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

- poszerzanie wiadomości nt. miejsca swojego zamieszkania

- rozwijanie patriotycznej postawy

- zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej podczas budowania

- poszerzanie wiadomości nt. cech charakterystycznych wsi

- rozwijanie spostrzegawczości

- rozwijanie umiejętności plastycznych – rysowania

- kształcenie postawy patriotycznej podczas nauki hymnu

- rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej

- zapoznanie z symbolami narodowymi

- rozwijanie umiejętności językowych „


Mały ekolog” M. Mojsak

Lubię dbać o środowisko,

i wiem o nim prawie wszystko:

gaszę światło w toalecie,

by nie brakło go na świecie.

Jeżdżę tylko na rowerze,

bo to służy atmosferze,

nie marnuję także wody,

by świat zdrowy był i młody.


„Hopla, hopla” Śpiewające Brzdące

Ref. Hopla, hopla,

raz i dwa

Skacze zając hopsasa! (4x)

1. Wskoczył zając do kurnika,

Zebrał jajka do koszyka.

Z nich pisanki zrobił sam

I w ogródku schował nam.

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa

Skacze zając hopsasa! (2x)

2. Już pisanki znaleźliśmy,

Były w trawie i wśród liści.

Ozdobimy nimi dom,

Bo pisanki po to są.

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa

Skacze zając hopsasa! (4x)