Półnutki info

W czerwcu celem zajęć i zabaw będzie:


 

01.06.2020 – 05.06.2020

-rozwijanie umiejętności językowych

- rozwijanie predyspozycji muzycznych: poczucia rytmu, słuchu

-rozwijanie umiejętności kolorowania

-rozwijanie zainteresowań konstruowaniem z klocków

-poszerzanie doświadczeń plastycznych

-wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy

-rozwijanie spostrzegawczości

-zachęcanie do sprzątania po skończonej zabawie

-wdrażanie do poprawnego formułowania wypowiedzi

-zachęcanie do precyzyjnego kolorowania

08.06.2020 – 12.06.2020

-rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń ruchowych przy muzyce

- uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka

-rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej -zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych

-rozwijanie zainteresowań zjawiskami atmosferycznymi

-rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnych

-zwracanie uwagi na bezpieczeństwo zabawy

-zachęcanie do rysowania symboli pogody

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

15.06.2020 – 19.06.2020

-doskonalenie aparatu artykulacyjnego

-zachęcanie do wypowiadania się nt. ilustracji

-poszerzanie doświadczeń plastyczno-technicznych

- kształcenie umiejętności używania swojego głosu z różnym natężeniem i do różnych celów

-wdrażanie do prawidłowego stosowania pojęć: wolno /szybko

-zachęcanie do podziału środków transportu na: lądowe, wodne i powietrzne

-rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej

22.06.2020 – 26.06.2020

-zapoznanie z pojęciem ,,wakacje”

-kształcenie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej wypowiedzi

-utrwalenie znajomości figur geometrycznych

-rozwijanie inwencji twórczej

-rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno – ruchowych

-zachęcenie do uzasadniania swojego wyboru

-rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas podróżowania i wakacyjnych zabaw

-zachęcanie do samodzielnego dokonywania wyboru zabawy


„Wesołe słoneczko” K. Krysztopa I.

Dzieci pytają, po co jest słońce?

Zaraz się zatem dzieci dowiecie.

Po to by lato było gorące

i żeby jasno było na świecie.

Słońce jest po to, dzieci kochane,

żeby na buziach piegi robiło,

żeby obudzić wszystkich nad ranem

i żeby ludziom zimno nie było.

Refren. Wesołe słoneczko, uśmiechnięte buzie...

II. Czy macie jeszcze jakieś pytania

co do słoneczka, które nam świeci?

Słońce ma takie właśnie zadanie

by rozweselać na świecie dzieci.

Liściom i drzewom rosnąć pomaga,

kwiatom nadaje kolory śliczne.

Lubimy słońce prawda jest taka,

że żyć bez niego nie da się nigdzie.


"Wakacje"

Pojedziemy na wakacje

razem z mamą, razem z tatą.

Zabierzemy piłkę, namiot

i skakankę. Co ty na to?

Słońce, woda, las już czeka

wszystkie dzieci woła.

Zabawimy się wesoło

przed powrotem do przedszkola.