Półnutki info

W lutym celem zajęć i zabaw będzie:


03.02.2020 – 07.02.2020

- rozwijanie zainteresowań teatrem

- zapoznanie z zawodem aktora

- wdrażanie do wyrażania swoich uczuć

- wzbudzanie i rozwijanie empatii

- wdrażanie do przyswajania zwrotów grzecznościowych

- zachęcanie do dbałości o porządek w miejscu zabawy

- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej

- kształcenie orientacji w przestrzeni

- poszerzanie doświadczeń plastycznych i wiedzy dotyczącej scenografii czy dekoracji

- rozwijanie sprawności ruchowych

- nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji

10.02.2020 – 14.02.2020

- warsztaty ekologiczne

- zachęcanie do samodzielnego organizowania miejsca zabawy

- zachęcanie do wspólnych zabaw

- rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej

- rozwijanie sprawności manualnych

17.02.2020 – 21.02.2020

- wdrażanie do zgodnej zabawy

- utrwalenie nazw figur geometrycznych

- zachęcanie do serdecznych zachowań wobec bliskich osób

- rozwijanie wyobraźni plastycznej

- wypowiadanie się na temat osób bliskich, mieszkających w jednym domu

- zachęcanie do aktywnego udziału w ćwiczeniach

- rozwijanie wyobraźni konstrukcyjnej

- rozwijanie poczucia rytmu i koordynacji wzrokowo-ruchowej

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wypowiadania się na temat obrazków historyjki obrazkowej

- doskonalenie umiejętności precyzyjnego kolorowania

24.02.2020 – 28.02.2020

- eksperymenty zimowe


„Grozik”

Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele

Nazbierało niewiele, niewiele, hej!

Przyszedł do niej braciszek

Połamał jej koszyczek.

Oj ty, ty, oj, ty, ty

Za koszyczek zapłać mi.

Oj ty, ty, oj, ty, ty

Za koszyczek zapłać mi.

Poszło dziewcze do lasu, do lasu,

do lasu Nazbierało zapasu, zapasu, hej!

Przyszedł do niej braciszek

Połamał jej koszyczek.

Oj ty, ty, oj, ty, ty

Za koszyczek zapłać mi.

Oj ty, ty, oj, ty, ty

Za koszyczek zapłać mi.


„Moja rodzina” B. Szuchalska

Moja rodzina jest wspaniała,

jest w niej mama, tata, ja

i siostra mała.

A mój starszy brat

już studiuje i właśnie

wyruszył zwiedzać świat.

Babcia z dziadkiem z nami mieszkają

I smakołyki często nam dają.