Półnutki info

W listopadzie celem zajęć i zabaw będzie:


 

04.11.2019 – 08.11.2019

- układanie prostego rytmu z wykorzystaniem dwóch elementów

- utrwalenie pojęcia para

- rysuje flamastrem po konturze

- rozpoznawanie znaków: dzień –słońce, noc-księżyc

- dbanie o porządek w miejscu zabawy

- rozwijanie sprawności drobnych ruchów ręki

- wzbogacanie słownictwa - kształcenie koncentracji uwagi i logicznego myślenia

- poszerzanie wiedzy o świecie

- rozumienie znaczenia snu dla zdrowia

11.11.2019 – 15.11.2019

- tworzenie własnych akompaniamentów do podanej muzyki

- poszerzanie wiadomości o otaczającej przyrodzie

- naśladowanie muzyki własnym ruchem

- utrwalanie znajomości podstawowych kolorów

- zapoznanie ze sposobami ochrony przed deszczem i dobieranie ubrania

- zwracanie uwagi na zgodną zabawę

- określanie cech jesiennej pogody

- zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią

- porównywanie dwóch takich samych obrazków różniących się wyraźnymi cechami

18.11.2019 – 22.11.2019

- wdrażanie do szybkiego ustawiania się w kole

- przeliczanie w zakresie 3

- doskonalenie samodzielności w szatni

- wzbogacanie wiadomości nt właściwego ubioru dostosowanego do pogody

- rozwijanie sprawności ruchowych

- zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi

- wdrażanie do reagowania na tempo i dynamikę

- demonstrowanie etapów mycia rąk w toalecie

25.11.2019 – 29.11.2019

- zapoznanie z wybranymi zwierzętami domowymi, rozumienie konieczności opiekowania się zwierzętami hodowanymi w domu

- wzbogacenie wiadomości nt życia ryb

- zachęcanie do poprawnego wypowiadania się na określony temat

- rozwijanie sprawności manualnych

- posługiwanie się określeniami: duży, mały

- rozwijanie logicznego myślenia i koncentracji uwagi


„Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda”

Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda, tak się zaczyna wielka przygoda.

Myję zęby, bo wiem dobrze o tym, kto ich nie myje ten ma kłopoty,

Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.

Szczotko, szczotko, hej szczoteczko! O! O! O!

Zatańcz ze mną, tańcz w kółeczko! O! O! O!

W prawo, w lewo, w lewo, w prawo! O! O! O!

Po jedzeniu, kręć się żwawo! O! O! O!

W prawo, w lewo, w lewo, w prawo! O! O! O!

Po jedzeniu kręć się za żwawo! O! O! O!

Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć!


„Sen Zuzi” Iwona Grygorowicz

Słońce świeci,

gwiazdka mruga,

Dzień już krótki,

A noc długa.

Słońce śpi,

księżyc lśni,

co się małej Zuzi śni?