Poszukiwacze info

POSZUKIWACZE Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc: KWIECIEŃ


1. I. Wiosenne przebudzenie:

- omówienie oznak wiosny

- zapoznanie z przykładem wiosennych kwiatów

- tworzenie pracy plastyczno-technicznej Tulipany w wazonie

-oglądanie prezentacji multimedialnej

- rozwiązywanie zagadek słuchowych

II. Wielkanoc:

-omówienie tradycji wielkanocnych

- rozwiązywanie ćwiczeń grafomotorycznych

- tworzenie ozdób świątecznych

III. Wiosna na wsi:

- omówienie wiejskich zwierząt

- wykonanie sylwet wybranych zwierząt wiejskich

- teatr cieni

IV. Dbamy o przyrodę:

- omówienie wartości wody w przyrodzie

- przygotowanie medalu przyjaciela przyrody

- poznanie rozwoju żaby

V. Moja miejscowość, mój region:

- tworzenie albumu miejscowości

- rozgrywki planszowe

- lepienie z plasteliny


Piosenka Idzie do nas wiosna

I. Kiedy wiosna przyjdzie do nas

roześmiana i zielona.

Razem z wiosną wszystkie

dzieci zaśpiewają tak:

Ref: Zielona trawa, zielony mech,

zielona żaba rechu,

rechu, rech.

Zielona trawa, zielony mech,

zielona żaba rechu, rechu, rech.

II. Rośnie trawa, rosną liście,

rosną szybko dzieci wszystkie.

Przyleciały już bociany

i klekocą tak:

Ref:

Zielona trawa, zielony mech,

zielona żaba rechu, rechu, rech.

Zielona trawa, zielony mech,

zielona żaba rechu, rechu, rech.

III. W lesie kwitnie już zawilec,

obudziły się motyle.

A wieczorem nad łąkami

słychać żabi śpiew.

Ref: Zielona trawa, zielony mech,

zielona żaba rechu, rechu, rech.

Zielona trawa, zielony mech,

zielona żaba rechu, rechu, rech.


Wiersz Maria Konopnicka

Ogródek W naszym ogródeczku

Są tam śliczne kwiaty:

Czerwone różyczki

I modre bławaty.

Po sto listków w róży,

A po pięć w bławacie;

Ułożę wiązankę

I zaniosę tacie.

A tata się spyta:

— Gdzie te kwiaty rosną?

— W naszym ogródeczku,

Gdziem je siała wiosną.