Sportowcy info

Drodzy Rodzice!


W Kwietniu będziemy:

I tydzień „Wiosenne powroty”

- poznamy literę „J, j”

- poznawać nazwy ptaków powracających do nad wczesną wiosną

- zapoznamy się z wyglądem wybranych ptaków

- dowiemy się jak i gdzie ptaki budują swoje gniazda

II tydzień „Wielkanoc”

- poznamy literę „F, f”

- poznamy zwyczaje wielkanocne

- poznamy budowę i właściwości jajka

- zapoznamy się z ciekawostkami na temat pisanek

III tydzień „Wiosna na wsi”

- poznamy literę „Ż, ż”

- poznamy zwierzęta z wiejskiego podwórka

- poznamy produkty otrzymywane od zwierząt z wiejskiego podwórka

- poznamy narzędzia ogrodnicze potrzebne na wsi i ich zastosowania

IV tydzień „Dbamy o przyrodę”

- poznamy literę „H, h”

- będziemy kształtować postawy proekologiczne

- rozmawiać o segregowaniu śmieci

- zachęcać do dbania o swoje najbliższe środowisko

Ponadto będziemy:

- dodawać i odejmować w zakresie 10

-dzielić słowa na sylaby i głoski

- rozpoznawać i nazywać poznane litery

- poznawać nowe piosenki

- rozwijać sprawność manualną

- rozwijać sprawność fizyczną

- rozwijać umiejętność klasyfikowania


Wiersz „Kwoka”

Proszę pana, pewna kwoka

Traktowała świat z wysoka

I mówiła z przekonaniem:

"Grunt to dobre wychowanie!"

Zaprosiła raz więc gości,

By nauczyć ich grzeczności.

Pierwszy osioł wszedł,

lecz przy tym

W progu garnek stłukł kopytem.

Kwoka wielki krzyk podniosła:

"Widział kto takiego osła?!"

Przyszła krowa. Tuż za progiem

Zbiła szybę lewym rogiem.

Kwoka gniewna i surowa

Zawołała: "A to krowa!"

Przyszła świnia prosto z błota.

Kwoka złości się i miota:

"Co też pani tu wyczynia?

Tak nabłocić! A to świnia!"

Przyszedł baran.

Chciał na grzędzie

Siąść cichutko w drugim rzędzie,

Grzęda pękła. Kwoka wściekła

Coś o łbie baranim rzekła

I dodała: "Próżne słowa,

Takich nikt już nie wychowa,

Trudno... Wszyscy się wynoście!"

No i poszli sobie goście.

Czy ta kwoka, proszę pana,

Była dobrze wychowana?


Piosenka „Święta Wielkanocne”

Skacze drogą zając,

skacze pomalutku.

Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku.

Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu.

Każdemu zostawia prezent po kryjomu.

REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem,

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne.

Idą chłopcy drogą, idą pomalutku.

Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku.

Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą

i dziewczynki łapią i wodą je chlapią.

REF.: Święta Wielkanocne…