Sportowcy info

Drodzy Rodzice! W Listopadzie będziemy:


 

I tydzień „Moja rodzina”

- poznamy literę „I, i”

- będziemy rozmawiać o naszych rodzicach,

- rozmawiać na temat pracy zawodowej rodziców,

- określać czynności wykonywane w domu przez poszczególnych członków rodziny,

- będziemy dzielić się wiadomościami na temat życia w rodzinie,

- rozpoznawać i nazywać wartości, takie jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

II tydzień „Mój dom”

- poznamy literę „T, t”

- będziemy rozmawiać o urządzeniach gospodarstwa domowego,

- porównywać urządzenia z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami,

- dowiemy się, że wiele przedmiotów, które nas otaczają są dziełem człowieka,

- będziemy rozmawiać o zwierzętach domowych.

III tydzień „Moje prawa i obowiązki”

- poznamy literę „D, d”

- będziemy przestrzegać norm współżycia opartych na wartościach

- uczyć się akceptowania równości wszystkich ludzi

- będziemy oceniać zachowanie- swoje i innych osób, a także różnych postaci literackich,

IV tydzień „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”

- poznamy literę „K, k” - będziemy rozmawiać o charakterystycznych cechach wybranych zawodów np. strażak,

- rozmawiać o konieczności przestrzegania zasad higieny,

- uświadamiać potrzebę dbania o zdrowie,

Ponadto będziemy:

- wyodrębniać głoski w nagłosie, wygłosie i śródgłosie,

- liczyć głoski,

- rozwiązywać zagadki oraz rebusy,

- poznamy nowe zabawy i piosenki,

- uczestniczyć w zajęciach gimnastycznych,

- rozwijać sprawność manualną,

- rozpoznawać i nazywać figury geometryczne,

- poznamy cyfry i znaki, które będziemy stosować w sytuacjach zadaniowych.


Piosenka „Kundelek Felek”

Ref.: Kundelek Felek ma nos jak kartofelek.

Ma uszy jak miotełki, pazurki jak widełki.

I takie wielkie, gorące serce Felek ma,

Że wielką miłość wszystkim z niego da!

1.Kundelek Felek często się smuci,

Że jego pani do domu nie wróci.

I bardzo tęskni, i wciąż pamięta,

Bo takie właśnie są wszystkie zwierzęta.

Ref.: Kundelek Felek…

2. Kundelek Felek z radości szczeka

I piłkę goni, gdy ta mu ucieka.

A kiedy burza, deszcz pada z nieba,

To Felka mocno tak przytulić trzeba!

Ref.: Kundelek Felek…

3. Kundelek Felek zły bywa czasem

I wtedy warczy jak traktor pod lasem!

Więc szybko podaj mu psie pyszności,

A wtedy miną mu pieskowe złości.

Ref.: Kundelek Felek…

4. Choć nic nie mówią nasze zwierzaki,

To chcą opieki i twojej uwagi.

Bo każdy czuję swego człowieka,

Kocha i tęskni, i zawsze czeka.


Wiersz

Puk,puk- kto tam?

Czy to może hipopotam?

Nie, to my, dzieci,

Słońce dla nas świeci.

To nasz zegar, czas nas goni.

Na zajęcia przyszła pora

Więc już dłużej nie zwlekajmy,

Tylko w kręgu zasiadajmy.