Sportowcy info

 

                                  Mamo, Tato nasze cele na wrzesień to:

 

                                                                       Witamy po wakacjach – Przedszkole Samorządowe im. św. Mikołaja w Rajbrocie

 

Tydzień 1. Jestem w przedszkolu

- zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk po wyjściu z toalety, przed posiłkami oraz po powrocie z podwórka

-rozwijanie procesów analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej

- prawidłowe trzymanie kredki

- doskonalenie umiejętności cięcia nożycami

-przygotowanie do nauki czytania

-spostrzeganie i wyszukiwanie cyfry 1

Tydzień 2.: Nasze przedszkole

-zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na swoje miejsce po skończonej zabawie

-ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji, uwagi, pamięci

-omówienie zasad właściwego zachowania się w szatni, utrzymania porządku

-zachęcanie do aktywności ruchowej i higieny osobistej

 Tydzień 3.Ruch drogowy

 -wdrażanie do bezpiecznego zachowania się na ulicy

-umuzykalnienie dzieci

- wyrabianie umiejętności wyrazistego mówienia- doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów w zakresie 5

- posługiwanie się pojęciami: na, za, obok, przed

- ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci, koncentracji uwagi

- kształtowanie umiejętności zapisu cyfry 2 oraz zapoznanie ze znakiem graficznym cyfry 2

-zapoznanie z literą o O

-kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej podczas podziału słów na sylaby i wyodrębniania głosek

-doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

Tydzień4.Jesień w parku i w lesie
 

- zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym

- kształcenie umiejętności rozróżniania i nazywania kolorów, pamięci

- ćwiczenie słuchu fonematycznego, spostrzegawczości

- zwrócenie uwagi na dokładne osuszanie rąk ręcznikiem

-budowanie wypowiedzi poprawne pod względem logicznym

 

 

 

Wiersz „LIST WIEWIÓRKI” 

Lato odeszło, nadchodzi jesień,

pełny koszyczek darów nam niesie.

Są w nim żołędzie, grzyby, kasztany

i z jarzębiny korale dla mamy.

 

Jest chmurka z nieba, deszczu kropelki

oraz wicherek, wietrzyk niewielki.

Owoce z sadu, no, i warzywa.

Każdy na zdrowie niech je spożywa.


 

 

Piosenka „WESOŁE PRZEDSZKOLE”

Ref : Wesołe,wesołe przedszkole.

Zatańczmy, więc razem w kole.

Przygodo wyruszaj z nami,

wraz z Treflikami .

 

1.Wszystkie dzieci i Trefliki,

tańczą z nami taka tiki.

Wyginają się na boki,

znają tańca tego kroki.

Taka tiki, taka tiki, szalała

i zabawa trwa. /2x

 

2. Nie bądź smutny, nie bój żaby,

ruszaj z nami do zabawy.

Weź pokonaj ranne trudy,

bo w przedszkolu nie ma nudy.

Taka tiki, taka tiki, szalała

i zabawa trwa./2x