Odkrywcy info

Mamo, Tato !!! Nasze cele na czerwiec: 

 

-poznawanie kultur innych narodów 

- akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów 

- rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.  pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy 

- akceptowanie równości praw wszystkich, poznanie praw dziecka 

-nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony… 

- opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń 

- różnicowanie prawej strony i lewej strony 

- posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami 

- rozwiązywanie zadań tekstowych 

-uczestniczenie w ćwiczeniach dykcyjnych rozwijających wyrazistość, właściwą intonację wypowiedzi 

- mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopą, krokami 

-rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych 

-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem 

- poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np.: tulipan, nasturcja, róża, lilia

- nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr 

-stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?). 

-przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania. 

- zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie 

- Ostatnia już nasza wspólna wycieczka ( ostatni tydzień czerwca)

- odwiedzimy Radio Eska dzięki zaproszeniu mamy Jadzi -

Pożegnanie przedszkola :(

 

 

Lato lato

Już za parę dni,

za dni parę weźmiesz plecak swój i gitarę,

Pożegnania kilka słów,

Pitagoras, bądźcie zdrów,

Do widzenia wam canto cantare. /2x

Lato, lato, lato czeka,

razem z latem czeka rzeka,

Razem z rzeką czeka las,

a tam jeszcze nie ma nas.

Lato, lato nie płacz czasem,

czekaj z rzeką, czekaj z lasem,

W lesie schowaj dla nas chłodny cień,

przyjedziemy lada dzień.

Już za parę dni...


Wiersz: GIMNASTYKA

Wstaję rano

Wkładam dres.

Otwieram okno,

Miło jest.

Skaczę w górę,

Skaczę w bok,

I do tyłu robię skok.

Ręce w przód,

Ręce w tył.

Ćwiczę, abym

zdrowym był.

(I. Fabiszewska)