Odkrywcy info

Co będziemy robić w listopadzie…


W pierwszym tygodniu:

- Będziemy budzić szacunek dla rodziców za to, co dają dzieciom

- Będziemy mówić o zawodach jakie wykonują rodzice oraz co daje człowiekowi praca

- Będziemy rozpoznawać różne odgłosy, np.: przelewanie wody, przesypywanie różnych substancji

- Poznamy literę i: małą i wielką, drukowaną i pisaną; utrwalimy poznane litery

- Poznamy właściwości magnetyczne magnesu

-Będziemy uświadamiać sobie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne

- Będziemy podawać cechy rodziców - Będziemy budzić zainteresowania przyrodą nieożywioną

- Będziemy poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,

W drugim tygodniu:

- Będziemy dostrzegać rolę urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom

- Będziemy porównywać urządzenia z przeszłości z ich współczesne odpowiedniki

- Dowiemy się, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem

- Spróbujemy przyswoić i zrozumieć wyrażenie postęp cywilizacyjny.

- Będziemy nazywać dorosłe i młode zwierzęta hodowane; zapoznamy się ze sposobami dbania o nie (odpowiednia przestrzeń życiowa, spacery, wizyty u weterynarza).

- Poznamy sposoby ochrony przed atakami zwierząt, np. psa.

– Będziemy określać miejsca spółgłoski t w słowie, zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną i pisaną

W trzecim tygodniu:

- Będziemy uczyć się przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach

- Będziemy uczyć się akceptować równość praw wszystkich

- Będziemy oceniać zachowanie własne i innych osób, a także różnych postaci literackich.

– Będziemy uświadamiać dzieciom ich praw

– Będziemy rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową

- Poznamy cechy trójkąta

- Zapoznamy się ze znakami: równości, mniejszości, większości

- Przybliżymy zjawiska przewodnictwa cieplnego

- Poznamy materiałów, które przewodzą ciepło

- Zapoznamy się z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka.

W czwartym tygodniu:

- Będziemy opisywać charakterystyczne cechy i role wybranych zawodów, np.: policjant, strażak, lekarz itp.

- Będziemy mówić o konieczności przestrzegania zasad higieny i dbania o swoje zdrowie

- Przypomnimy sobie zasady zdrowego odżywiania się

- Będziemy zachęcać do zdrowego stylu życia

- Będziemy zachęcać do wykonania prostych potraw.

– Będziemy uwrażliwiać dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu

- Będziemy uświadamiać o konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby oraz zachęcać do dbania o zęby

W ciągu całego miesiąca:

- Będziemy rozpoznawać i nazywać takie wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

- Będziemy liczyć obiekty

- Będziemy odwzorowywać figury, cyfry, litery zgodnie z podanym wzorem

- Będziemy rozpoznawać wysłuchanych sylab, słów, głosek

- Będziemy liczyć głoski

- Będziemy rozwiązywać zagadki i rebusy

- Będziemy wyodrębniać zdanie w wypowiedzi.

- Będziemy dbać o rozwój fizyczny.

- Będziemy różnicować prawą i lewą stronę.

- Będziemy przygotowywać swoją rękę do pisania.

- Będziemy uczyć się wiersza i piosenki

- Będziemy malować, rysować.

- Rozwiniemy umiejętności klasyfikowania

 

Piosenka: „Maluję wielki dom”

Maluję wielki dom.

Ściany ma, dach czerwony.

A przed domem koty dwa,

A w ogródku: mama i ja!

Serduszka biją nam jak żywe:

Puk, puk, puk, puk.

Mój dom po prostu jest prawdziwy,

Bezpiecznie jest tu.

Nad domem słońce lśni,

Ptaki dwa lecą gdzieś nad chmurami.

Tata z bratem w piłkę gra,

A w ogródku: mama i ja.

Serduszka biją nam jak żywe:

Puk, puk, puk, puk.

Mój dom po prostu jest prawdziwy,

Bezpiecznie jest tu.

Za domem rośnie las,

Pośród drzew idzie jeż i sarenka.

Babcia koszyk grzybów ma,

A w ogródku: mama i ja.

Serduszka biją nam jak żywe:

Puk, puk, puk, puk.

Mój dom po prostu jest prawdziwy,

Bezpiecznie jest tu.

Już dom gotowy mam!

Taki dom dla rodzinki.

Dziadek jeszcze niesie psa,

A w ogródku: mama i ja!

Serduszka biją nam jak żywe:

Puk, puk, puk, puk.

Mój dom po prostu jest prawdziwy,

Bezpiecznie jest tu.


Wiersz: „Rodzinny wiersz”

Tata Ani jest lekarzem,

tata Janka – marynarzem.

Tata Ewy – ogrodnikiem,

a, Michała jest lotnikiem.

Tata Asi – kolejarzem,

a Marcela – jest piekarzem.

Mama Uli smaży pączki,

a Szymona pisze książki.

Mama Eli jest kierowcą,

a Karola zawiadowcą.

Mama Leny jest kelnerką,

a Renaty - jest tancerką.

Mama kajtka jest malarzem,

tata Olka – betoniarzem.