Odkrywcy info

Co będziemy robić w czerwcu…


W pierwszym tygodniu:

- Będziemy kształtować postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych.

- Będziemy dostrzegać różnice i podobieństwa pomiędzy dziećmi różnych ras.

- Będziemy rozwijać umiejętności wokalne.

- Będziemy rozwijać sprawność manualną.

- Będziemy porównywać masy przedmiotów.

W drugim tygodniu:

- Będziemy poznawać środowisko przyrodnicze obszarów górskich.

- Będziemy rozwijać umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10.

- Będziemy rozwijać sprawność manualną,

- Będziemy rozwijać aktywność twórczą.

- Będziemy rozwijać umiejętności wokalne.

- Zapoznamy się z wybranymi regionami Polski.

- Poznany pierwsze oznaki lata.

W trzecim tygodniu:

- Zapoznamy się ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami.

- Będziemy rozwijać sprawność manualną.

- Będziemy wspominać chwile spędzone w przedszkolu.

- Poznamy przyczyny pękania czereśni.

- Będziemy rozwijać umiejętności wokalne.

- Będziemy rozwijać umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10.

W czwartym tygodniu:

- Będziemy rozwijać świadomość ekologiczną

- Będziemy rozwijać zasób słownictwa związanego z ekologią.

- Będziemy rozwijać sprawność manualną.

- Będziemy rozwijać aktywność twórczą.

- Będziemy zachęcać do doceniania użyteczności rzeczy pochodzących z recyklingu.

- Będziemy wdrażać do poszanowania ludzi wykonujących różne zawody.


Piosenka: „Przedszkole drugi dom”

I. Gdy dzień wstaje i wita świat,

ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się,

do przedszkola prowadzi mnie.

Ref.: Ja chodzę tam co dzień,

obiadek dobry jem,

a po spacerze w sali,

wesoło bawię się.

Kolegów dobrych mam,

nie jestem nigdy sam

Przedszkole drugim domem jest.

II. Czasem rano trudno mi wstać,

chciałoby się leżeć i spać.

Lecz na mnie auto czeka,

i miś, w co będziemy bawić się dziś?

Ref.: Ja chodzę…

III. Zamiast mamy, panią tu mam,

bardzo dużo wierszyków znam.

Śpiewam i tańczę, wesoło mi,

i tak płyną przedszkolne dni.

Ref.: Ja chodzę…


Wiersz: Wawiłow Danuta

- Lato Daj mi rękę, mamusiu,

pójdziemy na rosę !

Trawa będzie zielona,

my będziemy bose.

Drzewa będą zielone,

góry będą zielone,

chmury będą zielone,

wielkie i puchate !

Domy będą zielone,

dymy będą zielone...

Wiesz, dlaczego zielone ?

Bo to będzie lato !