Odkrywcy info

Co będziemy robić w kwietniu…


W pierwszym tygodniu:

- Będziemy oglądać filmy przyrodnicze, książki, korzystać z internetu (poznawać przyrodę w sposób pośredni)

- Będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie, w związku ze zmianą pory roku – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach

- Będziemy poznawać życie ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o nie.

- Zapoznamy się z literą J – małą i wielką, drukowaną i pisaną

W drugim tygodniu:

- Będziemy poznawać zwyczaje wielkanocne,

- Poznamy różne pisanki i ciekawostki z nimi związane,

- Poznamy budowę i właściwości jajka,

- Zapoznamy się z literą F – małą i wielką, drukowaną i pisaną

W trzecim tygodniu:

- Poznamy zwierzęta z wiejskiego podwórka,

- Poznamy produkty, które otrzymujemy od zwierząt z wiejskiego podwórka,

- Poznamy narzędzia ogrodnicze potrzebne na wsi i ich zastosowanie.

- Zapoznamy się z literą Ż – małą i wielką, drukowaną i pisaną

W czwartym tygodniu:

-Będziemy kształtować nasze postawy proekologicznych,

- Będziemy rozwijać umiejętności klasyfikowania,

- Będziemy wyrabiać u dzieci opiekuńczy stosunek do roślin,

- Zapoznamy się z literą H – małą i wielką, drukowaną i pisaną

W ciągu całego miesiąca:

- Będziemy rozwiązywać zagadki, rebusy

- Będziemy oceniać wartości logiczne zdań (zdania prawdziwe, zdania fałszywe).

- Będziemy opowiadać historyjki obrazkowe

- Będziemy układać nazwy obrazków z liter, odczytywać je.

- Będziemy nazywać kolejne pory roku, dni tygodnia, miesiące.

- Będziemy liczyć obiekty

- Będziemy tworzyć słowa: rozpoczynające się, kończące się daną głoską i mające ją w środku

- Będziemy różnicować samogłoski i spółgłoski

- Będziemy odróżniać druk od pisma

- Będziemy dbać o rozwój fizyczny.

- Będziemy przygotowywać swoją rękę do pisania.

- Będziemy uczyć się wiersza i piosenki

- Będziemy malować, rysować.

- Będziemy poznawać cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczbę10; znaki: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych


Piosenka „Wiosna, wiosenka”

Wiosna wiosenka w mym sercu piosenka

Przychodzi po zimie ożywia świat.

Świeżym powiewem słońca iskrzeniem.

Obudź się ziemio - pora już wstać.

Ref. Wiosna, wiosna tak piękna, radosna

Słoneczna, pachnąca

Przyrodą kwitnąca

Wiosna, wiosna tak piękna radosna.

To takie proste,

śpiewaj i tańcz

Gdy deszczyk zaskoczy

Otwórz swe oczy

tęczą na niebie

Namaluj szlak

Ptaki wracają, głośno śpiewają.

Obudź się ziemio - pora już wstać.

Ref. Wiosna, wiosna…

Raz dwa trzy

Zielono mi

Cztery pięć sześć

Tak pięknie tu jest

siedem i osiem

Raduj się widokiem

Wiosna wreszcie zagościła,

to radosna dla nas chwila.

Ref. Wiosna, wiosna…

Zakończenie

Wiosna, wiosna tak piękna radosna

Słoneczna, pachnąca

Przyrodą kwitnąca.

Wiosna, wiosna tak piękna radosna.

To takie proste,

śpiewaj i tańcz

Mamy już wiosnę.

 

Wiersz: Jan Brzechwa

Proszę pana, pewna kwoka

Traktowała świat z wysoka

I mówiła z przekonaniem:

„Grunt do dobre wychowanie!”

Zaprosiła raz więc gości

By nauczyć ich grzeczności.

Pierwszy osioł wszedł,

lecz przy tym

W progu garnek stłukł kopytem.

Kwoka wielki krzyk podniosła:

Widział kto takiego osła?!

Przyszła krowa. Tuż za progiem

Zbiła szybę lewym rogiem.

Kwoka gniewna i surowa

Zawołała: „A to krowa”

Przyszła świnia prosto z błota

Kwoka złości się i miota:

Co też Pani tu wyczynia?

„Tak nabłocić! A to świnia!”

Przyszedł baran. Chciał na grzędzie

Siąść cichutko w drugim rzędzie,

Grzęda pękła, kwoka wściekła

Coś o łbie baranim rzekła

I dodała: „Próżne słowa,

Takich nikt już nie wychowa,

Trudno, wszyscy się wynoście!”

No i poszli sobie goście.

Czy ta kwoka proszę

Pana Była dobrze wychowana?