Rada Rodziców

 

 

Witamy serdecznie wszystkich

Rodziców Przyjaciół

Małych talentów

Zapraszamy każdego chętnego rodzica do naszego grona 

 

 

 

16 1320 1016 2170 8246 2000 0001

Nr konta Rady Rodziców

Wpłatę 100zł prosimy

kierować z dopiskiem wpłata na Radę Rodziców

imię i nazwisko dziecka oraz grupa

To dzięki płynności finansowej będziemy mogli zapewnić dzieciom różne atrakcje, tetatrzyki, prezenty mikołajkowe i gwiazdkowe.

 

Osoby z trudną sytuacją finansową prosimy o kontakt z przewodniczącą

Magdalena Kurzawska grupa Zdobywcy przez nauczyciela grupy.

 lub drogą elektroniczną - rr.maletalenty@o2.pl

Rada Rodziców:

Poszukiwacze- Ewa Smentek

Muzykanci- Katarzyna Pachurka

Zdobywcy- Magdalena Kurzawska

Półnutki- Sylwia Kazimierska

Plastusie- Marcin Zabłocki

Odkrywcy- Marta Szlapka

Sportowcy- Anna Surowiec

 

Informacje o działanosci Rady Rodziców

 Znajdą Państwo

TUTAJ

Podusmowanie działalności RR 2017/2018

tutaj