Cała Polska czyta dzieciom

 


Sprawozdanie z realizacji Cała Polska czyta dzieciom 2016/2017

 

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/


Zapraszamy do udziału w akcji

Rodziców, babcie, dziadków, ciocie, wujków oraz starsze rodzeństwo.

Znajdzie chwilę, wpiszcie się na listę,

która znajduje się na każdej gazetce grupowej i

wybierzcie się wraz z naszymi przedszkolakami do krainy wyobraźni!

Poczytajcie dzieciom w grupie do której uczęszcza wasze dziecko.

 

 

 

 

 

Cała Polska czyta dzieciom – kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (do roku 2005 działającą jako: Fundacja „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego”), mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Poprzez nadawanie spotów reklamowych w mediach i inne działania promocyjne, edukacyjne i organizacyjne, Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

Cele kampanii

Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” (CPCD) zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Jednocześnie, Fundacja przypomina o potrzebie kontrolowania ilości i jakości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które w życiu przeciętnego współczesnego dziecka zajmują więcej czasu niż szkoła.