Czyste powietrze wokół nas

„Czyste powietrze wokół nas”

 

Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Celem projektu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.   Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych. Ma on  charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 

  http://gis.gov.pl/zdrowie/promocja-zdrowia/profilaktyka-palenia-tytoniu/205-program-edukacyjny-czyste-powietrze-wokol-nas

 

 

Cele szczegółowe programu:

 

Ø  Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

Ø  Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

Ø  Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

Ø  Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

Ø  Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

 

 


autorzy: Anna Szambelan, Natalia Mankiewicz