Innowacja piłkarska

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 2011/2012

„Małe talenty w piłkę grają i dlatego sport kochają”

1.       Informacje o przedszkolu

·         Nazwa przedszkola: Publiczne Przedszkole Małe talenty S.C I. Wasiela, J. Wasiela, R.Pieterwas motto przedszkola :małe dzieci – wielkie talenty

·         Przedszkole pod patronatem KKS LECH Poznań

·         Adres: 62-030 Luboń Klonowa 21A

·         Telefon 616661035

·         e-mail biuro@maletalenty.pl

·         imię i nazwisko dyrektora: Róża Ostach

·         Inne informacje o przedszkolu: Przedszkole 7 oddziałowe z salą rytmiczną i ogrodem położone w pobliżu sali Lubońskiego Ośrodka Sportowego  we wszystkich w/w miejscach można organizować zajęcia ruchowe.

2.       Informacje dotyczące autorów:

·         Róża Ostach mgr pedagogiki, specjalność: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne

- zajmowane stanowisko w przedszkolu: dyrektor przedszkola

- stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany

·         Karol Bartkowiak mgr wychowania fizycznego specjalność trenerska

       - nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 13 należącej do         Zespołu Szkół  Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, trener piłkarzy młodszych  KKS LECH Poznań klasa C

     - stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy w trakcie awansu na nauczyciela mianowanego – zakończenie czerwiec 2012

 

3.       Informacje dotyczące opracowania innowacyjnego

Rodzaj innowacji: innowacja programowo – metodyczna zgodna z podstawą programową dla przedszkolu.

Opis działań innowacyjnych:

·         Zajęcia raz w tygodniu 30 minut z nauczycielką przedszkola Anną Talak specjalistą w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wychowaniem fizycznym i nauczycielem przedszkola Rytą Szczepaniak magistrem wychowania fizycznego i absolwentką studiów podyplomowych z wychowania przedszkolnego  oraz trenerem Karolem Bartkowiakiem. Zajęcia odbywać się będą na sali sportowej Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

·         Mecze w małych zespołach – rozgrywki między przedszkolne  z udziałem chłopców z Przedszkola Małe talenty w Plewiskach i Przedszkola Domisie w Luboniu;

·         Mecze w małych zespołach – rozgrywki wewnątrz przedszkolne;

·         Wspólne z rodzicami wyjścia na mecz zespołu KKS LECH – kibicowanie;

·         Spotkania z aktualnie grającymi zawodnikami KKS LECH POZNAŃ np. świąteczne wspólne malowanie jajek, zabawy sportowe z okazji Dnia Dziecka;

·         Futbolowe rozgrywki – rodzice wraz z dziećmi biorą udział w mini turnieju o puchar  Przedszkola Małe talenty;

·         Spotkania z uczniami klas pierwszych Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego;

·         Sportowe festyny rodzinne;

·         Gazetka sportowa – redagowanie gazetki ściennej z aktualnościami dotyczącymi klubu KKS Lech i sportowych aktualności przedszkolnych.

 

 

 

4.       Cele innowacji:

·         stymulowanie rozwoju fizycznego dzieci,

·         stworzenie warunków do przeżywania radości z aktywności ruchowej,

·         doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej z akcentem na te umiejętności, które są potrzebne piłkarzowi;

·         wszechstronne kształtowanie układu czynnościowego organizmu dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych i wymagań gry w piłkę nożną

·         opanowanie podstawowych zasad gry w piłkę nożną;

·         wykorzystanie opanowanych elementów techniki w grze i zabawie ruchowej;

·         uczenie działania w zespole;

·         popularyzacja zajęć sportowych wśród dzieci;

·         stworzenie warunków do doświadczania radości płynącej z uprawiania sportu;

·         rozwijanie potencjału ruchowego chłopców;

·         zainteresowanie sportem najmłodszych w szczególności piłką nożną;

·         zaszczepienie wśród dzieci i rodziców pozytywnego podejścia do sportu i rekreacji;

·         wyszukiwanie talentów sportowych - współpraca ze Szkołą Podstawową należąca do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego

·         odszukanie i rozwijanie pasji;

·         zaszczepienie zasady FAIR PLAY, która mamy nadzieję będzie towarzyszyła wszystkim adeptom przedszkola i ich rodzicom przez całe życie.

5.       Zakres innowacji

A/ objęci chłopcy 4,5,6 letni

B/Zajęcia edukacyjne, które przewiduje innowacja:

·         Zabawy ruchowe

·         Spotkania ze sportowcami

·         Mecze sparingowe

·         Turnieje piłkarskie

·         Wyjścia na mecz z rodzicami – kibicowanie

·         Konkursy strzelania goli

             C/Czas trwania 1.09.2012 do 31.06.2015

6.       Przyczyny powstania innowacji:

·         małe aktywność fizyczna dzieci;

·         zbyt duże zainteresowanie komputerem, a małe zainteresowanie aktywnym spędzaniem czasu wolnego;

·         chęć zainteresowania dzieci rodziców czynnym wypoczynkiem;

·         zaszczepienie potrzeby aktywności fizycznej wśród społeczności przedszkolnej;

·         uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej.

 

 

7.       Określenie na czym polega nowatorstwo opracowania:

·         rozwój fizyczny chłopców przez grę zespołową;

·         wprowadzenie elementów piłki nożnej do zabaw ruchowych;

·         poznanie podstawowych zasad gry w piłkę nożną;

·         opanowanie elementów techniki gry w tym: celowania, przejmowania piłki, strzelania do bramki;

·         wykorzystanie w/w elementów w grze;

·         szersze włączenie rodziców do zadań realizowanych w przedszkolu,

·         wyszukiwanie talentów - dzieci do podjęcia nauki w szkole o profilu sportowym;

·         pełniejsze wykorzystanie specjalizacji sportowych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

 

8.       Przewidywane efekty

·         podniesienie ogólnej sprawności ruchowej chłopców

·         rozwinięcie twórczej inwencji ruchowej,

·         rozbudzanie zainteresowania treningiem sportowym,

·         radość z obcowania ze sportem

·         włączenie rodziców do aktywnego spędzania czasu wolnego -  zainteresowania  sportem

9.       SPOSOBY EWALUACJI

·         ankiety dla rodziców

·         testy sprawnościowe dla chłopców na początku i po każdym roku realizacji innowacji

·         konkursy strzelania do bramki

·         turnieje

·         mecze sparingowe

·         wystawa fotograficzna

10.   FINASOWANIE

Innowacja  finansowana przez organ prowadzący S.C J.Wasiela, I.Wasiela, R.Pieterwas obejmuje:

·         zakup sprzętu sportowego;

·         wynajem sali sportowej;

·         finansowanie trenera;

·         zakup koszulek, woreczków do strojów sportowych,