Moje dziecko idzie do szkoły

 

 

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY

 

 

 

 

Autorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu – Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Poznaniu.

Głównym celem programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych u dzieci rozpoczynających naukę w szkole, ich rodziców i opiekunów, a także podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia.

Rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole wiąże się z wieloma istotnymi zmianami w jego życiu, jak również w życiu rodziców. Ten etap, to nowe problemy i zagorzenia wpływające na rozwój dziecka. Obowiązki szkolne, nowe środowisko, nowa organizacja czasu zbiegają się z okresem intensywnego wzrostu dziecka i mogą mieć wpływ na jego zdrowie i prawidłowy rozwój.

 

Cele szczegółowe programu:

·        Uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych dzieci

·        Przekonanie rodziców o słuszności działań profilaktycznych podejmowanych w szkole i w domu

·        Podniesienie poziomu wiedzy na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia


 

Zdrowy przedszkolak: http://www.zdrowyprzedszkolak.org/

Program: http://www.wsse.rzeszow.pl/pliki/dziecko_do_szkoly/mdids_01.pdf

Środowisko szkolne: http://www.wsse.rzeszow.pl/pliki/dziecko_do_szkoly/mdids_03.pdf

 

Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:

http://www.wsse.rzeszow.pl/pliki/dziecko_do_szkoly/mdids_04.pdf

Znaczenie szczepień ochronnych: http://www.wsse.rzeszow.pl/pliki/dziecko_do_szkoly/znaczenie_szczepien_ochronnych.pdf