PROJEKTY ZREALIZOWANE:


 

Mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci 
i młodzieży, Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 „Rokiem Szkoły w Ruchu”. 

Aktywność fizyczna, w tym regularne uprawienia sportu i ruch są jednym 
z najbardziej skutecznych sposobów zachowania sprawności fizycznej 
i psychicznej, zaś w połączeniu ze zdrowym żywieniem – warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka. Odpowiedni poziom aktywności stymuluje rozwój fizyczny, motoryczny i psychospołeczny dzieci i młodzieży.

Promując aktywny tryb życia, działamy na rzecz bezpieczeństwa dzieci, kształtujemy w nich prawidłowe nawyki, uczymy ich odpowiedzialności i konsekwencji w realizowaniu zamierzonych celów. 

Kontynuując dotychczasowe działania w ramach zeszłorocznej akcji MEN pn. „Rok Bezpiecznej Szkoły”, chcemy podkreślić, że dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły. 

Zależy nam na tym, aby działania środowiska oświatowego skupiły się 
w najbliższych miesiącach właśnie na sprawach zdrowia i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli aktywności fizycznej.

W ramach podejmowanych w roku szkolnym 2013/2014 działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu oraz w latach następnych chcemy w sposób szczególny zwrócić uwagę na:

zwiększenie aktywności uczniów na lekcjach WF i na innych zajęciach sportowych organizowanych w szkole i poza szkołą;
uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, jaką podejmujemy w ciągu dnia;
zwrócenie uwagi uczniów na konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego 
i higienicznego trybu życia;
uświadomienie uczniom związku między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
uświadomienie uczniom, że ruch podnosi sprawność fizyczną, pozwala odkrywać talenty i umiejętności, rozwijać pasje i zainteresowania;
uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;
uświadomienie uczniom, że aktywność w grupie daje okazję do nawiązywania kontaktów rówieśniczych i przyczynia się do lepszej integracji ze społecznością;
podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej 
i wychowania młodych ludzi;
zwrócenie uwagi na rolę rodziny w kształtowaniu zdrowych nawyków 
u dzieci związanych ze zdrowym odżywianiem i regularną aktywnością fizyczną w ciągu dnia.

W celu realizacji powyższych działań, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaplanował akcję "Ćwiczyć każdy może", skierowaną do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz uczniów. 

W ramach tego działania szkoły i przedszkola będą mogły deklarować przystąpienie do akcji RSR i wykonywać zadania związane z aktywnością fizyczną. W ten sposób powstanie mapa Polski pokazująca szkoły i przedszkola w poszczególnych miejscowościach. Zmiany na mapie będzie można śledzić na stronie internetowej RSR.

Akcja ma na celu aktywizację szkół i uczniów. Chcemy, aby nauczyciele kładli nacisk na ocenianie rzeczywistego wysiłku i zaangażowania uczniów w zajęcia wychowania fizycznego, zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami, a także podejmowali działania zachęcające uczniów do regularnego wysiłku fizycznego w czasie wolnym od nauki (zajęcia pozaszkolne, aktywny wypoczynek).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto jak nasze przedszkole podjęło to wyzwanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kliknij, aby zobaczyć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nasz trenig

 

 

 

 

 

 

-> kilknij, aby zobaczyć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relacja filmowa z Turnieju Sportowego

 

 

 

 

 

->kliknij, aby zobaczyć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT

www.zebymalegodziecka.pl
 
 

 

 


 

"Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców".

 

 

 

Opis

 

 

W dniu 5 lipca 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW),podpisana została Umowa w sprawie realizacji projektu nr KIK/33: „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Realizatorem projektu. Współfinansowanie projektu zapewnione zostało przez Ministerstwo Zdrowia.
Więcej informacji na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy znajdą Państwo na:
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/
http://www.programszwajcarski.gov.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu promowane będą zachowania prozdrowotne oraz profilaktyka chorób jamy ustnej u dzieci. Przedszkola, które prześlą formularz zgłoszeniowy, będą mogły wziąć udział w projekcie na jeden z dwóch sposobów. W ramach edukacji bezpośredniej, edukatorzy poprowadzą w przedszkolach zajęcia dla dzieci, demonstrując w jaki sposób prawidłowo szczotkować i dbać o zęby. Lekcje te będą się odbywały z udziałem rodziców i nauczycieli przedszkolnych. Z kolei w ramach edukacji pośredniej to nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, w trakcie których dowiedzą się jak skutecznie wyrabiać u swoich podopiecznych prawidłowe nawyki zdrowotne.

 

 

 


 

 


"Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców".

 

 

 

Opis

 

 

W dniu 5 lipca 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW),podpisana została Umowa w sprawie realizacji projektu nr KIK/33: „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Realizatorem projektu. Współfinansowanie projektu zapewnione zostało przez Ministerstwo Zdrowia.
Więcej informacji na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy znajdą Państwo na:

 

www.swiss-contribution.admin.ch/poland/


 

 

 

http://www.programszwajcarski.gov.pl/Działania w projekcie dotyczą trzech wzajemnie uzupełniających się obszarów: edukacji, promocji i profilaktyki w zakresie zdrowia jamy ustnej, które zostaną skierowane do różnych grup docelowych tj. małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców. Tym samym w swojej strukturze zyskuje on rangę kompleksowego programu profilaktyczno-edukacyjnego obejmującego swoim zasięgiem całą Polskę. Program będzie ponadto promował zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób jamy ustnej u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Obejmuje on także kampanię informacyjną w zakresie: wykonywania zabiegów higienicznych, zasad właściwego sposobu żywienia wraz z dbałością o konsystencję pokarmów oraz zwalczania szkodliwych nawyków i dysfunkcji.