Przedszkole w ruchu


 

Mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci 
i młodzieży, Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 „Rokiem Szkoły w Ruchu”. 

Aktywność fizyczna, w tym regularne uprawienia sportu i ruch są jednym 
z najbardziej skutecznych sposobów zachowania sprawności fizycznej 
i psychicznej, zaś w połączeniu ze zdrowym żywieniem – warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka. Odpowiedni poziom aktywności stymuluje rozwój fizyczny, motoryczny i psychospołeczny dzieci i młodzieży.

Promując aktywny tryb życia, działamy na rzecz bezpieczeństwa dzieci, kształtujemy w nich prawidłowe nawyki, uczymy ich odpowiedzialności i konsekwencji w realizowaniu zamierzonych celów. 

Kontynuując dotychczasowe działania w ramach zeszłorocznej akcji MEN pn. „Rok Bezpiecznej Szkoły”, chcemy podkreślić, że dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły. 

Zależy nam na tym, aby działania środowiska oświatowego skupiły się 
w najbliższych miesiącach właśnie na sprawach zdrowia i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli aktywności fizycznej.

W ramach podejmowanych w roku szkolnym 2013/2014 działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu oraz w latach następnych chcemy w sposób szczególny zwrócić uwagę na:

zwiększenie aktywności uczniów na lekcjach WF i na innych zajęciach sportowych organizowanych w szkole i poza szkołą;
uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, jaką podejmujemy w ciągu dnia;
zwrócenie uwagi uczniów na konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego 
i higienicznego trybu życia;
uświadomienie uczniom związku między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
uświadomienie uczniom, że ruch podnosi sprawność fizyczną, pozwala odkrywać talenty i umiejętności, rozwijać pasje i zainteresowania;
uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;
uświadomienie uczniom, że aktywność w grupie daje okazję do nawiązywania kontaktów rówieśniczych i przyczynia się do lepszej integracji ze społecznością;
podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej 
i wychowania młodych ludzi;
zwrócenie uwagi na rolę rodziny w kształtowaniu zdrowych nawyków 
u dzieci związanych ze zdrowym odżywianiem i regularną aktywnością fizyczną w ciągu dnia.

W celu realizacji powyższych działań, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaplanował akcję "Ćwiczyć każdy może", skierowaną do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz uczniów. 

W ramach tego działania szkoły i przedszkola będą mogły deklarować przystąpienie do akcji RSR i wykonywać zadania związane z aktywnością fizyczną. W ten sposób powstanie mapa Polski pokazująca szkoły i przedszkola w poszczególnych miejscowościach. Zmiany na mapie będzie można śledzić na stronie internetowej RSR.

Akcja ma na celu aktywizację szkół i uczniów. Chcemy, aby nauczyciele kładli nacisk na ocenianie rzeczywistego wysiłku i zaangażowania uczniów w zajęcia wychowania fizycznego, zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami, a także podejmowali działania zachęcające uczniów do regularnego wysiłku fizycznego w czasie wolnym od nauki (zajęcia pozaszkolne, aktywny wypoczynek).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto jak nasze przedszkole podjęło to wyzwanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kliknij, aby zobaczyć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nasz trenig

 

 

 

 

 

 

-> kilknij, aby zobaczyć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relacja filmowa z Turnieju Sportowego

 

 

 

 

 

->kliknij, aby zobaczyć