Wesołe ogródki

 

Sprawozdanie z projektu 2016/2017

 

WESOŁY OGRÓDEK – OGRÓD Z DZIEĆMI I DLA DZIECI

 

 

Wielozmysłowe poznawanie świata

 

 

 

Ogródki zielone w przedszkolu mają przede wszystkim zadanie edukacyjne – uczą obowiązkowości, systematyczności i odpowiedzialności, ale też zasad prawidłowego odżywiania się - w ramach zajęć praktycznych. Dzieci dowiadują się, że warzywa i owoce nie są „produkowane” w sklepach. Poznają cały proces „powstawania” rośliny – od nasionka po dojrzały okaz. Takie działania uczą dzieci cierpliwości i pokory. Nie wystarczy bowiem rośliny tylko zasiać – trzeba też o nią dbać.

„Wesoły ogródek – ogród z dziećmi i dla dzieci” to nie tylko zajęcia w ogródku, to także poznawanie środowiska przyrodniczego wokół nas, wzbogacanie kącika przyrody poprzez zabawy badawcze, warsztaty techniczne.

Projekt rozwija u przedszkolaków zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i kształtowanie postawy ekologicznej. Ma też na celu rozpowszechnienie wśród dzieci postawy związanej ze zdrowym odżywianiem się i dotarcie z tą ideą do rodzin  przedszkolaków.