Informacje Zdobywcy

 

 

 

 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na czerwiec:

Dziecko: