Informacje Zdobywcy

 

 

 Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień:

W TYM MIESIĄCU DZIECI: